07.04 Światowy Dzień Zdrowia – "Moje zdrowie, moje prawo"

Szanowni Państwo,
7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem: "Moje zdrowie, moje prawo" – w obronie praw dostępu każdego człowieka do usług zdrowotnych, edukacji w zakresie zdrowia a także dostępu do wody pitnej, czystego powietrza czy jakościowej żywności, o które w obliczu licznych konfliktów zbrojnych, pandemii czy kataklizmów nie zawsze jest łatwo.


Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem: "Moje zdrowie, moje prawo"