poniedziałek, 25 wrzesień 2023 12:48
Wyniki ogłoszenia o sprzedaży pojazdu marki Mercedes Sprinter

Wyniki OGŁOSZENIA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
środa, 20 wrzesień 2023 14:59
Sprzedaż pojazdu marki Mercedes Sprinter typu Ambulans:

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ POJAZDÓW
WYKAZ POJAZDÓW
Formularz ofertowy


Zdjęcia:

GBY JK20 ZDJĘCIA
poniedziałek, 04 wrzesień 2023 09:36
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie przy ul. Lęborskiej 13, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 ZO/7/2023

ZO/7/2023 badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok
środa, 05 lipiec 2023 09:39
piątek, 23 czerwiec 2023 13:36
Sprzedaż pojazdu marki Mercedes Sprinter typu Ambulans:

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ POJAZDÓW
WYKAZ POJAZDÓW
Formularz ofertowy


Zdjęcia:

GBY JK20 ZDJĘCIA
wtorek, 23 maj 2023 08:29
List otwarty OZPSP, poniżej treść w załączniku.

List otwarty OZPSP
czwartek, 18 maj 2023 15:04

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Część 1 - Oddział Pediatrii
kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

Część 2 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
kompleksowe usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Część 3 - Dział Ratownictwa Medycznego - usługi lekarskie dla lekarzy systemu - art. 3 pkt 3) ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020.882) w zakresie:
wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu „S”

Część 4 - Farmaceuty w Aptece Szpitalnej
Oferty mogą składać osoby posiadające:
- tytuł magistra farmacji,
- prawo wykonywania zawodu,
- przynależność do Okręgowej Izby Aptekarskiej
- ciągłość wykonywania zawodu farmaceuty (art. 37 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty t.j.: Dz.U. 2022 r., 1873)

Część 5 - Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna
dla lekarzy z aktualnym prawem wykonywania zawodu w zakresie: kontraktowych dyżurów

Część 6 - Poradnia Diabetologiczna
specjalistyczne usługi lekarskie dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w zakresie diabetologii

Więcej informacji w linku

czwartek, 18 maj 2023 15:00

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Część 1 - Pracownia diagnostyki radiologicznej w zakresie:
badań USG dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub w trakcie specjalizacji z radiologii

Część 2 - Pracownia diagnostyki radiologicznej w zakresie :
badań TK dla lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub w trakcie specjalizacji z radiologii

Więcej informacji w linku

piątek, 07 kwiecień 2023 10:22
środa, 08 luty 2023 11:13

Zapraszamy na bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach „Programu badań przesiewowych raka jelita grubego”.

Kto może skorzystać z badań?
Do badań profilaktycznej kolonoskopii mogą zakwalifikować się osoby:

• bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego,
• które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,
• spełniają kryterium wiekowe:
– 50-65 lat lub
– 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do udziału w Programie nie jest wymagane skierowanie.

Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"