Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału:

Lek. PAWEŁ WICHŁACZ- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista z zakresu medycyny paliatywnej,

Pielęgniarka oddziałowa:

Katarzyna Rydwelska -specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Telefony:

Gabinet lekarski - (59) 822 87 21
Gabinet pielęgniarki oddziałowej - (59) 822 87 73
Punkt Pielęgniarski intens. Terapii - (59) 822 87 22

Ilość łóżek: 4

Lekarze pracujący w oddziale:

lek. med.SŁAWOMIR PIASECKI- specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, zastępca koordynatora oddziału
lek. med. ROBERT KIT - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med.ANNA BIENIASZEWICZ - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. MACIEJ NOGALSKI – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. ANNA JAMIOŁKOWSKA – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Pozostały personel:

Pielęgniarki - 18 osób

Opis oddziału:

Jesteśmy jednym z podstawowych oddziałów działającym w strukturze szpitala. Różnimy się tym, że trafiają do nas pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu urazów, ciężkich zakażeń oraz schorzeń systemowych i wielonarządowych wymagających podtrzymywania funkcji życiowych metodami przyrządowymi .

Posiadamy cztery stanowiska intensywnej terapii wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do ciągłego monitorowania funkcji życiowych oraz wspomagania podstawowych układów takimi metodami jak wentylacja mechaniczna, żywienie pozajelitowe, masywne transfuzje płynami krystaloidowymi, koloidowymi i krwiozastępczymi oraz mechaniczne leczenie nerkozastępcze.

Niezbędnym ogniwem leczenia nieprzytomnych pacjentów są czynności wykonywane przez personel pielęgniarski jak np. higiena ciała, karmienie, zapobieganie odleżynom, odsysanie zaintubowanych chorych, podawanie leków oraz nieustanny nadzór stanu pacjenta.

Do innych zadań oddziału należą:

  • konsultacje – przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji,
  • wykonywanie wszystkich typów znieczuleń do operacji z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, ginekologii i położnictwa ,znieczuleń w pracowni endoskopowej,
  • prowadzenie właściwej terapii przeciwbólowej u wszystkich chorych poddanych zabiegom operacyjnym,
  • konsultacje anestezjologiczne w oddziałach funkcjonujących w naszym szpitalu
  • wykonywanie kaniulacji żył centralnych i innych inwazyjnych procedur anestezjologicznych u pacjentów leczonych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego – miejsce wykonywania: sala zabiegowa Oddziału Intensywnej Terapii, sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej przy oddziale Wewnętrznym,

Historia oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Bytowie

Pierwszym anestezjologiem w Bytowie był lek. Edmund Opryński, który pracował w szpitalu w latach 1963-1969r. Po jego odejściu była duża rotacja lekarzy anestezjologów. Znieczulaniem chorych zajmowali się Zbigniew Bulczak,Antoni Kożmiński, Andrzej Kaczorowski, Olgierd Korzeniewski, Włodzimierz Bruski. Należy także wspomnieć o pielęgniarce Kazimierze Iskrze,która w sposób profesjonalny przez dłuższy okres czasu zajmowała się anestezjologią.Oddział anestezjologii i intensywnej terapii z trzema łóżkami powstał w 1983r. i zlokalizowany był w okolicy obecnego bloku operacyjnego.Ordynatorem oddziału od 01.01.1985r. był lek. Benedykt Piotrowski.W 1994r.nastąpiła relokalizacja oddziału.Wydzielono pomieszczenia w obrębie oddziału chirurgicznego i przeznaczono je na użytek oddziału intensywnej terapii.Na przełomie 2005/2006r. dokonano generalnego remontu ,a w późniejszym terminie zakupiono nowoczesny sprzęt ,dzięki pieniędzy uzyskanym w ramach ZPORR oraz środkom własnym. Od 01.10.2003r. po odejściu lek. Benedykta Piotrowskiego koordynację oddziału powierzono lek. Hakimowi Aurangowi. Funkcję tą sprawował do 15.08.2011r. Po jego rezygnacji koordynatorem oddziału został lek. Paweł Wichłacz. Obecnie oddział liczy cztery łóżka w pełni wyposażone w sprzęt do monitorowania i wspomagania podstawowych funkcji życiowych w stanach zagrożenia życia.

Zakres świadczonych usług:

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W OAiIT