Szybka Terapia Onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie, dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie prowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych oraz usystematyzować proces diagnostyczno terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), jak również wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (poz), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje chorobę. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet nie związanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje Pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

ETAP REJESTRACJI DO LECZENIA W RAMACH KRÓTKIEJ ŚCIEŻKI ONKOLOGICZNEJ

Pacjent ma prawo do leczenia onkologicznego w Poradni specjalistycznej na podstawie Karty DiLO bez skierowania do Poradni.

ETAP DIAGNOSTYKI WSTĘPNEJ I POGŁĘBIONEJ

Diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach krótkiej ścieżki onkologicznej, odbywa się w Poradni Chirurgicznej i Położniczo – Ginekologicznej.

KONSYLIUM

Po przeprowadzonej diagnostyce, w wyniku której zostanie potwierdzona choroba nowotworowa Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapewni Państwu możliwość konsultacji na Konsylium Onkologicznym. Na Konsylium zespół specjalistów na podstawie wyników badań pacjenta zakwalifikuje go do właściwego leczenia – zgodnie ze standardami postępowania diagnostyczno – terapeutycznego rekomendowanymi przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

W skład konsylium wchodzą:

  • lekarz specjalista onkologii klinicznej
  • lekarz specjalista chirurgii ogólnej
  • lekarz specjalista ginekologii i położnictwa
  • lekarz specjalista radioterapii onkologicznej
  • koordynator
  • psycholog
  • fizjoterapeuta

Warunkiem przyjęcia pacjenta na Konsylium jest Karta DiLO. Pacjent, po zakończeniu etapu diagnostycznego, kierowany jest z poradni specjalistycznej do Koordynatora Pakietu Onkologicznego celem ustalenia terminu Konsylium Onkologicznego.

ETAP LECZENIA

Pakiet Onkologiczny w postaci procedur zabiegowych realizowany jest w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Położniczo-Ginekologicznym.

KOORDYNATOR PAKIETU ONKOLOGICZNEGO W NASZYM SZPITALU:

Koordynator Pakietu Onkologicznego nadzoruje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie pomaga mu komunikować się z lekarzami.

Miejsce oraz godziny pracy koordynatora:

Miejsce: Pokój nr 9 w Budynku nr 8 na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

Godziny pracy: 07.25- 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Telefon kontaktowy: (58) 822 85 01 lub 530 860 992

Zadania koordynatora:

  • koordynowanie planu leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
  • dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna;
  • udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem.

INFOLINIA ONKOLOGICZNA

Z dniem 1 lutego 2012 r. została uruchomiona pierwsza w Polsce infolinia onkologiczna, która działa na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku (WCO) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Telefonując pod bezpłatny numer 800 08 01 64, będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących choroby nowotworowej, które wahamy się zadać w rozmowie z lekarzem w cztery oczy. Wolontariusze, obsługujący pierwszą tego typu infolinię onkologiczną w regionie, nie tylko podtrzymają na duchu, ale też udzielą wielu praktycznych informacji o profilaktyce nowotworowej, miejscach wykonywania badań czy możliwościach uzyskania pomocy psychologa.

Infolinia jest bezpłatna dla osób z całego województwa pomorskiego. Numer telefonu: 800 08 01 64. Czynna jest codziennie 24 godziny na dobę (od 18:00 do 22:00 na terenie WCO i od 22:00 do 18:00 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku).

Infolinia onkologiczna to forma przekazu informacji oraz kompetentnego wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Wzmacnia działania prozdrowotne realizowane od lat w województwie pomorskim w ramach założeń strategicznych Programu "Zdrowie dla Pomorzan 2005 - 2013" oraz prowadzonych przez samorządy lokalne i podmioty lecznicze programów zdrowotnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania z bezpłatnej infolinii onkologicznej.