Prawa pacjenta

Przyjmowanie skarg i wniosków:

  • codziennie od godz. 8.00 - 15.00
Skargi i wnioski przyjmowane są tylko w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.

Można je składać:

  • osobiście na Dzienniku Podawczym Szpitala
  • przesłać na adres Szpitala

Kontakt:

tel. (59) 822 85 21

Informacje na temat praw pacjenta:

Skrót ustawy o prawach Pacjenta
Wyciąg z Ustawy o Prawach Pacjenta
Karta Obowiązków Pacjenta