Ważna umowa dla naszego szpitala już podpisana!

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, oraz prezes bytowskiego szpitala Beata Ładyszkowska, podpisali w czwartek, 27 lipca 2017 r. umowę na realizację projektu pt. „Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń stacjonarnych szpitalnych”.

Dofinansowanie obejmie nie tylko dalsze wyposażenie bloku operacyjnego, ale też oddziałów chirurgicznego i wewnętrznego. Stworzona zostanie także wewnętrzna komunikacja w postaci windy umożliwiającej transport pacjentów na blok operacyjny, co jest niezwykle ważne w codziennej pracy zespołu medycznego. W oddziałach i na bloku operacyjnym pojawi się nowy sprzęt: m.in. kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym, aparat do znieczuleń, aparat USG ,videogastroskopy, videokolonoskopy oraz wyposażenie m.in. nowe szafki i łóżka szpitalne elektryczne. Pozyskane środki zostaną dobrze wykorzystane, a nowy sprzęt będzie służył nie tylko bytowiakom, ale też mieszkańcom całego regionu, którzy korzystają z usług naszego szpitala. Dzięki planowanym inwestycjom na pewno skróci się czas oczekiwania na badania i zabiegi. Cała inwestycja zostanie zrealizowana do lipca 2018 r. Zakres prac jest szeroki i będzie odbywał się przy normalnym trybie pracy placówki. W tym czasie bez przeszkód będą przyjmowani i leczeni pacjenci, operacje odbywać się będą w standardowym trybie.

Inwestycja realizowana jest w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa. Całkowita wartość projektu to prawie 6 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to blisko 3,7 mln zł.

Dziękujemy Staroście Powiatu Bytowskiego Panu Leszkowi Waszkiewiczowi, Burmistrzowi Bytowa Panu Ryszardowi Sylce, Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Pawłowi Chodorowskiemu oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta Bytów Marioli Wejman, którzy wspierali nas na etapie negocjacji zapisów Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego, dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego projektu. Dziękujemy także pracownikom szpitala którzy uczestniczyli w przygotowywaniu projektu.
Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"