Pracownicy szpitala aktywnie brali udział w Konferencji naukowo - szkoleniowej dla Opiekunów Medycznych, która odbyła się w Gdyni.

9 czerwca w Gdyni odbyła się Konferencja dla Opiekunów Medycznych „Opiekun Medyczny nowy zawód medyczny to brzmi dumie”. Wzięli w niej udział pracownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego bytowskiego szpitala: Pani Marzena Stępień, kierownik Zol, a także Katarzyna Bronka- Żak, opiekun medyczny i Paweł Wierzchowski, psycholog.

Na początek przedstawiono aspekty prawne zawodu oraz rolę i kompetencje Opiekuna Medycznego. Uczestnicy poznali nowe rozwiązania wspierające ich pracę min. w przypadku pacjentów z odleżyną. Poruszono również temat współpracy Opiekuna z Podologiem w zastosowaniu profilaktyki zdrowia stóp. Ciekawym elementem była prelekcja Psychologa w formie ćwiczenia z udziałem dwóch uczestników. Pan Paweł Wierzchowski przedstawił psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z chorobami otępiennymi i po udarach. Bardzo wnikliwie przedstawił dysfunkcje i potrzeby pacjenta w podeszłym wieku, dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób należy zrozumieć pacjenta.

Nie zabrakło też przykładów dobrej praktyki: rola, organizacja pracy oraz zadania Opiekuna Medycznego z jakimi się zmierza na co dzień w różnych placówkach. Tu swoją prezentację pt.: ,,Zol w Bytowie jako przykład dobrej praktyki” przedstawiła Pani Katarzyna Bronka- Żak, opiekun medyczny w ZOL w Bytowie.

Na zakończenie konferencji omówiono innowacyjne rozwiązanie w opiece nad osobami starszymi – Teleopieka. System Teleopieki to rozwiązanie zapewniające poczucie bezpieczeństwa zarówno osobom mieszkającym samotnie, jak i ich rodzinom, które dzięki temu rozwiązaniu mogą być spokojne o bezpieczeństwo swoich bliskich.
Ważne informacje
Certyfikaty

Fundacja "Zdrowie Nasze"